Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2015

seozdarkiem

Czy znane sposoby na SEO schodzą na dalszy plan?

Gdy na dziedzinę SEO zupełnie niespodziewanie spada kolejna informacja o wprowadzonych zmianach w algorytmie, niektórzy pozycjonerzy wyczekują ze zniecierpliwieniem, jakie skutki wprowadzi nowy system opracowany przez programistów danej wyszukiwarki. I czy stosowane przez nich metody pozycjonowania serwisów internetowych ciągle będą efektywne.
Dotychczas najistotniejszymi procesami budowania pozycji stron w przeglądarkach były najczęściej preclowanie, stawianie stron zapleczowych, zdobywanie linków z portali o dużym page ranku, katalogowanie oraz oczywiście optymalizacja serwisu. Obecnie te sposoby cały czas są wykorzystywane, lecz w zupełnie innej formie, a dodatkowo praktycznie zawsze są wspierane procesami pomocniczymi. Specjaliści SEO coraz częściej zauważają, jak wielką rolę odgrywa właściwe przygotowanie witryny w kontekście merytorycznym, a więc wyposażenie jej w tematyczną grafikę i w niepowtarzalną treść, która odróżni stronę od innych.
Oczywiście mimo coraz to nowszych i bardziej nowoczesnych form walki wyszukiwarek z SEOwcami, znane dotąd zasady pozycjonowania są cały czas w dużym stopniu wykorzystywane i to z wielkim skutkiem. Widać jednak, że lwia część pozycjonerów zaczyna na poważnie podchodzić do unowocześnianego algorytmu i poszukuje nowszych metod świadczenia usług SEO.


Autor: http://seospace.pl/pozycjonowanie-stron/

February 02 2015

seozdarkiem

Podstawy SEO dla amatora

Który z administratorów witryny czy forum internetowych nie pragnie, żeby okupywały one na topowych miejscach w wynikach wyszukiwania? Z tego powodu coraz częściej korzysta się z pozycjonowania, które obecnie uchodzi za najszybszą formę internetowej reklamy.

Cały proces bazuje na podwyższaniu bieżącej pozycji strony w rezultatach Google lub innej wyszukiwarki. Robi się to za pomocą przeróżnych metod, w tym najczęściej przez preclowanie, stawianie zapleczówek, korzystanie z katalogów stron czy kupowanie linków z mocnych witryn. W niektórych sytuacjach eksperci SEO wykorzystują również systemy wymiany linków. Założeniem ich funkcjonowania jest zazwyczaj chęć „dopalenia” wpisów w preclach i tym samym zwiększenie ich wartości SEO. Bardzo ważna jest funkcja właściwej i fachowej optymalizacji serwisu. To proces, jaki ma za zadanie unormowanie contentu strony – poprawienie kodu portalu, zwiększenie unikalności tekstów i grafiki oraz polepszenie wewnętrznego linkowania na stronie. Czasami sama właściwa optymalizacja absolutnie wystarczy, żeby witryna znalazła się w TOP na łatwe frazy kluczowe.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pozycjonować samemu, jedynie bazując na informacjach znalezionych w Sieci. Lecz najbezpieczniejsze i trwałe efekty uzyskamy najczęściej u doświadczonego i profesjonalnego pozycjonera.

December 05 2014

seozdarkiem

Przywitanie

Witam Wszystkich Ciepło! Mam na imię Darek. Na tym blogu będę opisywał mój odmienny punkt widzenia SEO.
Tags: seo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl